lázně Zlín

Asociace bazénů a saun české republiky logo Asociace pracovníků v regeneraci logo
rekvalifikační kurz plavčík a mistr plavčík Zlín

rekvalifikační kurz plavčík a mistr plavčík Zlín

Steza Zlín, spol.s r.o.
Hradská 888, 760 01 Zlín
IČ: 26270986, DIČ: CZ26270986

Ing. Iva Vavrečková
tel. 604 220 274, 577 599 919

     

přihláška do kurzu - formulář

přihláška ke stažení (pdf)

Akreditace MŠMT (pdf)

Obsahová náplň vzdělávacího programu

Program kurzu poskytuje poznatky a dovednosti z traumatologie a první pomoci, anatomie, fyziologie, dále z právní oblasti, pedagogiky, psychologie a oblasti výživy.
Součástí kurzu je i praktický výcvik, zejména pak plavání na čas, orientace pod vodou, plavání pod vodou, záchrana a vytažení tonoucího, kardiopulmonální resuscitace.
Účastníci kurzu si tedy osvojí jak teoretické, tak i praktické dovednosti v oblasti vodní záchrany, jejichž cílem je vyškolení kvalifikovaného personálu a zvýšení bezpečnosti na bazénech a koupalištích.

Termíny školení na rok 2017 (pdf)

VODNÍ DOZOR JUNIOR - VDj

Využití:

 • pro vodní areály s hloubkou do 1,6 m

Podmínky:

 • dosažení věku 18 let
 • dobrý zdravotní stav
 • plavecká gramotnost

Zkoušky:

 • ověření teoretických znalostí z traumatologie a první pomoci
 • plavání 50m volným způsobem (max. čas 1 minuta 15 sekund)
 • vylovení puků z hloubky do 1,6 m
 • praktické předvedení záchranné akce (záchrana tonoucího bez desky, s deskou)
 • CPR (kardiopulmonální resuscitace)

Délka kurzu:

 • 16 hodin

Cena kurzu:

 • 1 500 Kč

Prolongace:

 • 1 x za 2 roky

Cena prolongace:

 • 400 Kč

Poznámka: školení VDj je možné realizovat pro skupinu uchazečů i v místě objednavatele dle vzájemné dohody.

VODNÍ DOZOR SENIOR – VDs

Využití:

 • pro vodní areály s hloubkou nad 1,6 m

Podmínky:

 • dosažení věku 18 let
 • dobrý zdravotní stav
 • plavecká gramotnost
 • základní orientace pod vodou

Zkoušky:

 • ověření teoretických znalostí z traumatologie a první pomoci formou testu (minimální úspěšnost 80%)
 • uspokojivým způsobem zvládnout techniku plavání (200 m volným způsobem do 5 min)
 • zvládnout techniku plavání pod vodou
 • vylovení puků z hloubky nad 1,6 m
 • výdrž na dně bazénu v poloze vleže
 • praktické předvedení záchranné akce (záchrana tonoucího bez desky, s deskou)
 • CPR (kardiopulmonální resuscitace)

Délka kurzu:

 • 24 hodin

Cena kurzu:

 • 2 500 Kč

Prolongace:

 • 1 x za 2 roky

Cena prolongace:

 • 600 Kč

PLAVČÍK

Využití:

 • pro bazény s plochou větší než 100 m2 a s hloubkou do 2,5 m

Podmínky:

 • dosažení věku 18 let
 • dobrý zdravotní stav
 • plavecká gramotnost
 • základní orientace pod vodou

Zkoušky:

 • ověření znalostí na základě probraného učiva formou testu (minimální úspěšnost 80%)
 • plavání 25 m pod vodou
 • plavání 200 m volným způsobem (max. čas 4min 15s)
 • šlapání vody s dlaněmi nad vodou (1 minuta)
 • vylovení puků z hloubky 4 m
 • tažení tonoucího ve vodě (50 m)
 • modelová záchrana tonoucího (bez desky, s deskou)
 • CPR (kardiopulmonální resuscitace)

Délka kurzu:

 • 70 hodin

Cena kurzu:

 • 3 900 Kč

Prolongace:

 • 1 x za 2 roky

Cena prolongace:

 • 600 Kč

MISTR PLAVČÍK

Využití:

 • pro bazény s plochou větší než 100 m2 a s hloubkou nad 2,5 m

Podmínky:

 • dosažení věku 18 let
 • potvrzení o praxi plavčíka (1 rok na krytém bazénu nebo 2 roky na venkovním bazénu)
 • dobrý zdravotní stav
 • praktické ovládání plaveckých způsobů
 • velmi dobrá orientace pod vodou

Zkoušky:

 • ověření znalostí na základě probraného učiva formou testu (minimální úspěšnost 80%)
 • vypracování seminární práce na zadané téma (cca 10 stran)
 • plavání 25 m pod vodou s vylovením 3 puků v závěrečném úseku
 • plavání 400 m volným způsobem (max. čas 8 minut 30 sekund)
 • plavání na čas 50 m s hlavou nad vodou (do 1 minuty)
 • vylovení puků z hloubky 4 m
 • tažení tonoucího ve vodě (100 m)
 • záchrana se základní potápěčskou výstrojí
 • modelová záchrana tonoucího (bez desky, s deskou)
 • CPR (kardiopulmonální resuscitace)

Délka kurzu:

 • 100 hodin

Cena kurzu:

 • 5 200 Kč
  • Prolongace:

   • 1 x za 5 let

   Cena prolongace:

   • 600 Kč

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE KE KURZU

 • zahájení kurzu a sraz všech účastníků je vždy v 8.45 ve vestibulu 25 m bazénu (nižší budova)
 • plavecký oděv (dívky jednodílné plavky, chlapci tělové plavky) a psací potřeby s sebou
 • účastníci kurzu Mistr plavčík musí mít s sebou vybavení ABC (ploutve, brýle, šnorchl) a potvrzení o praxi plavčíka
 • pokud bude ze strany objednatele zájem, můžeme zajistit ubytování ve třílůžkových pokojích v dostupnosti MHD za cenu 290 Kč včetně DPH. V budově se nachází také restaurace a bar (www.ubytovnazelene-zlin.cz). Ubytování není zahrnuto v ceně kurzovného. GPS : 49°13'34.227"N,17°41'48.481"E

PLATEBNÍ PODMÍNKY

 • Faktura na uhrazení kurzu po obdržení Vaší přihlášky bude zaslána plátci až po ujištění, že je kurz naplněn minimálním počtem účastníků.
 • Úhradu je nutno provést převodem z účtu, variabilní symbol je číslo faktury, konstantní symbol: 0308.
 • Nutno zaplatit do termínu splatnosti na faktuře, jinak se přihláška stává neplatnou.
 • Doklad o platbě předložte při prezentaci v den zahájení kurzu.
 • Po předchozí domluvě lze také platit v hotovosti při zahájení kurzu.
 • V případě zrušení účasti v kurzu 10 kalendářních dní před zahájením, bude vrácena celá částka na účet, ze kterého byla platba provedena.
 • Při pozdějším zrušení kurzu nebo neúčasti na kurzu bude vráceno pouze 50 % z uhrazené částky.

KONTAKTY

 • Ing. Iva Vavrečková, Hradská 888, 760 01 Zlín
 • Telefon: 577 599 919
 • Mobil: 604 220 274
 • e-mail: vavreckova@laznezlin.cz
© Steza Zlín, spol.s r.o. 2015 | webdesign, XHTML, CSS, PHP SKILL production s.r.o | správa Sophics s.r.o | XHTML 1.0 valid | CSS 2.1 valid